Logo
 Startsida 
 Hängbroar 
 Fackverksbroar 
 Länkar 

Hängbroar

Hängbro för skoter, skidåkning, gångtrafik, ridning m.m.

Vi kan leverera broar med fri spännvidd upp till ca 80 m.

Hängbroarna bygges på plats av prefabricerade komponenter.

Broarna tillverkas i huvudsak av trä som målas eller impregneras, ståldetaljer galvaniseras.

Broarna konstrueras med styv brobana vilket innebär små nedböjningar och svängningar.
.
Till vår hjälp, vid konstruktionsarbetet, har vi specialanpassade datorprogram för att beräkna materialpåkänningar och nedböjningar.

Vi åtar oss även ombyggnationer och förbättringar av befintliga broar.

Kontakta oss, så lämnar vi gärna offert på Era objekt.


bro7.jpg

Skoterbro över Västerdalälven i Sälen. Bron uppfördes hösten 2009, fri spännvidd 75,6 m, bredd 2 m.

bro6.jpg

Gångbro i Lagan, Ljungby Kommun. Bron uppfördes sommaren 2008, spännvidd 24,3 m, bredd 1,0 m.

bro5.jpg

En av två likadana gångbroar som uppfördes i Smedjebacken sommaren 2007, spännvidd 48,6 m, bredd 1,5 m.
bro4.jpg

Gångbro i Ljusdal. Ljusdals Kommun. Bron uppfördes sommaren 2007, spännvidd 27 m, bredd 1,3 m.

bro3.jpg

Skoterbro över Ljusnan i Hede (med Sonfjället i bakgrunden). Bron uppfördes sommaren 2006, spännvidd 46 m, bredd 2 m.